⇩ ⇩ ⇩
#
văn bản tiếng anh cũ Phông chữ tiếng Anh cũ cũng được gọi là Fraktur hoặc Blackletter .Phông chữ này đã được sử dụng trong hàng trăm năm cho đến năm 1941.