Tạo mã QR bằng cách sử dụng biểu đồ google api. Miễn phí, đơn giản, tùy chỉnh, không yêu cầu đăng nhập.