Đây là một trình tạo mã QR trực tuyến miễn phí.Chọn một tùy chọn để thay đổi kiểu, kéo thanh trượt để điều chỉnh kích thước của mã QR.Nếu bạn muốn đưa văn bản / hình ảnh / biểu tượng vào mã QR, vui lòng chọn khả năng chịu lỗi cao hơn. Ví dụ: 7% khả năng chịu lỗi có nghĩa là bạn có thể đặt một biểu tượng vào mã QR, nhưng biểu tượng đó không được chiếm quá 7% diện tích. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chọn khả năng chịu lỗi 35% nếu bạn muốn đưa hình ảnh vào mã. Khả năng chịu lỗi càng cao, càng có nhiều dấu chấm trong mã QR. Một số lượng lớn các dấu chấm làm chậm quá trình quét mã QR nên có sự đánh đổi.Khi bạn đã tạo mã QR, hãy kiểm tra mã đó bằng nhiều thiết bị.