🏳️ Cờ trắng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ trắng
GoogleWaving white flag
TwitterCờ trắng vẫy
Unicodecờ trắng
Từ đồng nghĩavẫy
Chuyên mụcCờ | lá cờ
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu trắng

Hình ảnh

Cờ trắng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏳️ 1F3F3 FE0F cờ trắng
🏳 1F3F3 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn