🏴 Cờ đen

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ đen
GoogleWaving black flag
TwitterCờ đen vẫy
Unicodecờ đen
Từ đồng nghĩavẫy
Chuyên mụcCờ | lá cờ
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Cờ đen biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏴 1F3F4 cờ đen