🚩 Cờ tam giác

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ tam giác trên cột
GoogleCờ tam giác trên cột trụ
TwitterCờ tam giác đang cắm
Unicodecờ tam giác
Từ đồng nghĩađánh dấu
Chuyên mụcCờ | lá cờ

Hình ảnh

Cờ tam giác biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚩 1F6A9 cờ tam giác