🎌 Cờ bắt chéo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ bắt chéo
GoogleCờ đan chéo
TwitterCờ đặt chéo
Unicodecờ bắt chéo
Từ đồng nghĩabắt chéo, gạch chéo, kiểu nhật bản và lễ kỷ niệm
Chuyên mụcCờ | lá cờ
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Cờ bắt chéo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎌 1F38C cờ bắt chéo