🏴‍☠️ Cờ cướp biển

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ hải tặc
GoogleN/A
TwitterCờ hải tặc
Unicodecờ cướp biển
Từ đồng nghĩaJolly Roger, cướp biển, cướp bóc, hải tặc và kho báu
Chuyên mụcCờ | lá cờ
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đen

Hình ảnh

Cờ cướp biển biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏴‍☠️ 1F3F4 200D 2620 FE0F cờ cướp biển
🏴‍☠ 1F3F4 200D 2620 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn