🏳️‍⚧️ Cờ chuyển giới

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applelá cờ người chuyển giới
GoogleN/A
TwitterCờ chuyển giới
UnicodeN/A
Từ đồng nghĩa lgbt, chuyển giới, cờ và tự hào
Chuyên mụcCờ | lá cờ
ThẻBiểu tượng cảm xúc LGBT | biểu tượng cảm xúc màu hồng

Hình ảnh

Cờ chuyển giới biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏳️‍⚧️ 1F3F3 FE0F 200D 26A7 FE0F Cờ chuyển giới