🏳️‍🌈 Cờ cầu vồng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ cầu vồng
GoogleN/A
TwitterCờ cầu vồng
Unicodecờ cầu vồng
Từ đồng nghĩacầu vồng, cờ, lgbt và tự hào
Chuyên mụcCờ | lá cờ
ThẻBiểu tượng cảm xúc LGBT | biểu tượng cảm xúc hòa bình

Hình ảnh

Cờ cầu vồng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏳️‍🌈 1F3F3 FE0F 200D 1F308 cờ cầu vồng
🏳‍🌈 1F3F3 200D 1F308 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn