♿ Biểu tượng xe lăn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng xe lăn
GoogleBiểu tượng xe lăn
TwitterBiểu tượng xe lăn
Unicodebiểu tượng xe lăn
Từ đồng nghĩalối vào
Chuyên mụcBiểu tượng | dấu hiệu giao thông

Hình ảnh

Biểu tượng xe lăn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
267F biểu tượng xe lăn
♿️ 267F FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn