🛄 Nơi nhận hành lý

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenơi nhận hành lý
GoogleXác nhận hành lý
TwitterNhận hành lý
Unicodenơi nhận hành lý
Từ đồng nghĩahành lý và nhận
Chuyên mụcBiểu tượng | dấu hiệu giao thông

Hình ảnh

Nơi nhận hành lý biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛄 1F6C4 nơi nhận hành lý