🚾 WC

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenhà vệ sinh
GoogleNhà vệ sinh
TwitterBồn cầu
UnicodeWC
Từ đồng nghĩanhà vệ sinh, nước, phòng vệ sinh và wc
Chuyên mụcBiểu tượng | dấu hiệu giao thông

Hình ảnh

WC biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚾 1F6BE WC