🚰 Nước uống

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevòi nước
GoogleBiểu tượng nước uống được
TwitterBiểu tượng nước uống được
Unicodenước uống
Từ đồng nghĩanước, uống và uống được
Chuyên mụcBiểu tượng | dấu hiệu giao thông
Thẻbiểu tượng cảm xúc nước

Hình ảnh

Nước uống biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚰 1F6B0 nước uống