🚻 Nhà vệ sinh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenhà vệ sinh
GooglePhòng vệ sinh
TwitterNhà vệ sinh
Unicodenhà vệ sinh
Từ đồng nghĩaphòng vệ sinh và wc
Chuyên mụcBiểu tượng | dấu hiệu giao thông

Hình ảnh

Nhà vệ sinh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚻 1F6BB nhà vệ sinh