🚮 Ký hiệu bỏ rác vào thùng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng xả rác đúng nơi quy định
GoogleBiểu tượng vứt rác vào nơi quy định
TwitterBiểu tượng xả rác đúng chỗ
Unicodeký hiệu bỏ rác vào thùng
Từ đồng nghĩathùng rác và xả rác
Chuyên mụcBiểu tượng | dấu hiệu giao thông

Hình ảnh

Ký hiệu bỏ rác vào thùng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🚮 1F6AE ký hiệu bỏ rác vào thùng