🛅 Hành lý bỏ quên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehành lý bỏ quên
GoogleHành lý bên trái
TwitterHành lý để lại
Unicodehành lý bỏ quên
Từ đồng nghĩahành lý và tủ khóa
Chuyên mụcBiểu tượng | dấu hiệu giao thông

Hình ảnh

Hành lý bỏ quên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🛅 1F6C5 hành lý bỏ quên