🧛 Ma cà rồng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applema cà rồng
GoogleN/A
TwitterMa cà rồng
Unicodema cà rồng
Từ đồng nghĩaDracula, giả tưởng, không chết, ma cà rồng và xác sống
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tưởng tượng

Hình ảnh

Ma cà rồng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🧛 1F9DB ma cà rồng 🧛🏻 🧛🏼 🧛🏽 🧛🏾 🧛🏿
🧛‍♂️1F9DB 200D 2642 FE0Fma cà rồng nam🧛🏻‍♂️ 🧛🏼‍♂️ 🧛🏽‍♂️ 🧛🏾‍♂️ 🧛🏿‍♂️
🧛‍♂1F9DB 200D 2642 (*)
🧛‍♀️1F9DB 200D 2640 FE0Fma cà rồng nữ🧛🏻‍♀️ 🧛🏼‍♀️ 🧛🏽‍♀️ 🧛🏾‍♀️ 🧛🏿‍♀️
🧛‍♀1F9DB 200D 2640 (*)