🧞 Thần

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethần đèn
GoogleN/A
TwitterThần đèn
Unicodethần
Từ đồng nghĩadjinn, giả tưởng và ma thần
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tưởng tượng

Hình ảnh

Thần biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🧞 1F9DE thần
🧞‍♀️1F9DE 200D 2640 FE0Fnữ thần, Thần đèn nữ hoặc nữ thần đèn
🧞‍♀1F9DE 200D 2640 (*)
🧞‍♂️1F9DE 200D 2642 FE0Fnam thần, Thần đèn nam hoặc nam thần đèn
🧞‍♂1F9DE 200D 2642 (*)