🧙 Pháp sư

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applepháp sư
GoogleN/A
TwitterPhù thủy
Unicodepháp sư
Từ đồng nghĩabà cốt, giả tưởng, phù thủy, thầy phù thuỷ, thầy phù thủy và đạo sĩ
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tưởng tượng

Hình ảnh

Pháp sư biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🧙 1F9D9 pháp sư 🧙🏻 🧙🏼 🧙🏽 🧙🏾 🧙🏿
🧙‍♀️1F9D9 200D 2640 FE0Fpháp sư nữ, Phù thủy nữ hoặc nữ pháp sư🧙🏻‍♀️ 🧙🏼‍♀️ 🧙🏽‍♀️ 🧙🏾‍♀️ 🧙🏿‍♀️
🧙‍♀1F9D9 200D 2640 (*)
🧙‍♂️1F9D9 200D 2642 FE0Fpháp sư nam, Phù thủy nam hoặc nam pháp sư🧙🏻‍♂️ 🧙🏼‍♂️ 🧙🏽‍♂️ 🧙🏾‍♂️ 🧙🏿‍♂️
🧙‍♂1F9D9 200D 2642 (*)