🦸 Siêu anh hùng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesiêu anh hùng
GoogleN/A
TwitterSuperhero
Unicodesiêu anh hùng
Từ đồng nghĩaanh hùng, giả tưởng, nữ anh hùng, siêu năng lực và tốt
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tưởng tượng

Hình ảnh

Siêu anh hùng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🦸 1F9B8 siêu anh hùng 🦸🏻 🦸🏼 🦸🏽 🦸🏾 🦸🏿
🦸‍♀️1F9B8 200D 2640 FE0Fnữ siêu anh hùng hoặc siêu anh hùng nữ🦸🏻‍♀️ 🦸🏼‍♀️ 🦸🏽‍♀️ 🦸🏾‍♀️ 🦸🏿‍♀️
🦸‍♀1F9B8 200D 2640 (*)
🦸‍♂️1F9B8 200D 2642 FE0Fnam siêu anh hùng hoặc siêu anh hùng nam🦸🏻‍♂️ 🦸🏼‍♂️ 🦸🏽‍♂️ 🦸🏾‍♂️ 🦸🏿‍♂️
🦸‍♂1F9B8 200D 2642 (*)