🦹 Nhân vật siêu phản diện

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesiêu ác nhân
GoogleN/A
TwitterSupervillain
Unicodenhân vật siêu phản diện
Từ đồng nghĩagiả tưởng, nhân vật phản diện, siêu năng lực, tội phạm, xấu, xấu xa và ác
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tưởng tượng

Hình ảnh

Nhân vật siêu phản diện biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🦹 1F9B9 nhân vật siêu phản diện 🦹🏻 🦹🏼 🦹🏽 🦹🏾 🦹🏿
🦹‍♀️1F9B9 200D 2640 FE0Fnữ siêu phản diện hoặc siêu ác nhân nữ🦹🏻‍♀️ 🦹🏼‍♀️ 🦹🏽‍♀️ 🦹🏾‍♀️ 🦹🏿‍♀️
🦹‍♀1F9B9 200D 2640 (*)
🦹‍♂️1F9B9 200D 2642 FE0Fnam siêu phản diện hoặc siêu ác nhân nam🦹🏻‍♂️ 🦹🏼‍♂️ 🦹🏽‍♂️ 🦹🏾‍♂️ 🦹🏿‍♂️
🦹‍♂1F9B9 200D 2642 (*)