👼 Thiên thần nhỏ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethiên thần nhỏ
GoogleThiên thần nhỏ
TwitterThiên thần nhỏ
Unicodethiên thần nhỏ
Từ đồng nghĩabé con, mặt, thiên thần, truyện cổ tích và tưởng tượng
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tưởng tượng
Thẻbiểu tượng cảm xúc giáng sinh

Hình ảnh

Thiên thần nhỏ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👼 1F47C thiên thần nhỏ 👼🏻 👼🏼 👼🏽 👼🏾 👼🏿