🧝 Yêu ma

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleyêu tinh
GoogleN/A
TwitterYêu tinh
Unicodeyêu ma
Từ đồng nghĩagiả tưởng, phép thuật, tai nhọn và yêu tinh
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tưởng tượng
Thẻbiểu tượng cảm xúc giáng sinh

Hình ảnh

Yêu ma biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🧝 1F9DD yêu ma 🧝🏻 🧝🏼 🧝🏽 🧝🏾 🧝🏿
🧝‍♀️1F9DD 200D 2640 FE0Fnữ quỷ, Yêu tinh nữ hoặc nữ yêu tinh🧝🏻‍♀️ 🧝🏼‍♀️ 🧝🏽‍♀️ 🧝🏾‍♀️ 🧝🏿‍♀️
🧝‍♀1F9DD 200D 2640 (*)
🧝‍♂️1F9DD 200D 2642 FE0Fnam quỷ, Yêu tinh nam hoặc nam yêu tinh🧝🏻‍♂️ 🧝🏼‍♂️ 🧝🏽‍♂️ 🧝🏾‍♂️ 🧝🏿‍♂️
🧝‍♂1F9DD 200D 2642 (*)