🎙️ Micrô phòng thu âm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemicrô phòng thu âm
GoogleStudio microphone
TwitterMicrô phòng thu
Unicodemicrô phòng thu âm
Từ đồng nghĩamicrô, nhạc và phòng thu
Chuyên mụcĐối tượng | Âm nhạc
Thẻbiểu tượng cảm xúc âm nhạc | biểu tượng cảm xúc trên điện thoại

Hình ảnh

Micrô phòng thu âm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎙️ 1F399 FE0F micrô phòng thu âm
🎙 1F399 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn