🎤 Micrô

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applemicrô
GoogleMicrô
TwitterMicrô
Unicodemicrô
Từ đồng nghĩakaraoke
Chuyên mụcĐối tượng | Âm nhạc
Thẻbiểu tượng cảm xúc âm nhạc | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Micrô biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎤 1F3A4 micrô