📻 Radio

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleradio
GoogleĐài
TwitterN/A
Unicoderadio
Từ đồng nghĩavideo
Chuyên mụcĐối tượng | Âm nhạc
Thẻbiểu tượng cảm xúc âm nhạc

Hình ảnh

Radio biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📻 1F4FB radio