🎛️ Núm điều khiển

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenúm điều khiển
GoogleControl knobs
TwitterNúm điều khiển
Unicodenúm điều khiển
Từ đồng nghĩanhạc, núm và điều khiển
Chuyên mụcĐối tượng | Âm nhạc

Hình ảnh

Núm điều khiển biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎛️ 1F39B FE0F núm điều khiển
🎛 1F39B (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn