🎚️ Thanh trượt mức

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethanh trượt mức
GoogleLevel slider
TwitterThanh trượt âm thanh
Unicodethanh trượt mức
Từ đồng nghĩamức, nhạc và thanh trượt
Chuyên mụcĐối tượng | Âm nhạc

Hình ảnh

Thanh trượt mức biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎚️ 1F39A FE0F thanh trượt mức
🎚 1F39A (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn