🎵 Nốt nhạc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenốt nhạc
GoogleNốt nhạc
TwitterNốt nhạc
Unicodenốt nhạc
Từ đồng nghĩanhạc
Chuyên mụcĐối tượng | Âm nhạc
Thẻbiểu tượng cảm xúc âm nhạc

Hình ảnh

Nốt nhạc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎵 1F3B5 nốt nhạc