🎧 Tai nghe

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletai nghe
GoogleTai nghe
TwitterTai nghe
Unicodetai nghe
Chuyên mụcĐối tượng | Âm nhạc
Thẻbiểu tượng cảm xúc âm nhạc | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc | biểu tượng cảm xúc trên điện thoại

Hình ảnh

Tai nghe biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎧 1F3A7 tai nghe