🙌 Hai bàn tay giơ lên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehai bàn tay giơ lên chúc mừng
GoogleNgười giơ hai tay chúc mừng
TwitterGiơ tay
Unicodehai bàn tay giơ lên
Từ đồng nghĩacử chỉ, hoan hô, lễ kỷ niệm, nâng lên và tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tay
Thẻbiểu tượng cảm xúc sinh nhật | Biểu tượng cảm xúc tay | ôm biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Hai bàn tay giơ lên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🙌 1F64C hai bàn tay giơ lên 🙌🏻 🙌🏼 🙌🏽 🙌🏾 🙌🏿