👐 Hai bàn tay đang xòe

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehai bàn tay đang xòe
GoogleBiểu tượng đôi bàn tay mở
TwitterBàn tay mở ra
Unicodehai bàn tay đang xòe
Từ đồng nghĩamở ra và tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tay
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | ôm biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Hai bàn tay đang xòe biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👐 1F450 hai bàn tay đang xòe 👐🏻 👐🏼 👐🏽 👐🏾 👐🏿