🫶 Hai bàn tay tạo hình trái tim

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebàn tay hình trái tim
GoogleN/A
TwitterBàn tay tạo hình trái tim
Unicodehai bàn tay tạo hình trái tim
Từ đồng nghĩayêu
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tay
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | Biểu tượng cảm xúc trái tim | ôm biểu tượng cảm xúc

Hình ảnh

Hai bàn tay tạo hình trái tim biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🫶 1FAF6 hai bàn tay tạo hình trái tim 🫶🏻 🫶🏼 🫶🏽 🫶🏾 🫶🏿