🙏 Chắp tay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehai bàn tay chắp vào nhau
GoogleNgười với hai tay gập
TwitterChắp tay
Unicodechắp tay
Từ đồng nghĩacảm ơn, cầu nguyện, hỏi, làm ơn và tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tay
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay

Hình ảnh

Chắp tay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🙏 1F64F chắp tay 🙏🏻 🙏🏼 🙏🏽 🙏🏾 🙏🏿