👏 Vỗ tay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevỗ tay
GoogleBiểu tượng vỗ tay
TwitterBiểu tượng vỗ tay
Unicodevỗ tay
Từ đồng nghĩahai bàn tay đang vỗ và tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tay
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | biểu tượng cảm xúc của bữa tiệc

Hình ảnh

Vỗ tay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
👏 1F44F vỗ tay 👏🏻 👏🏼 👏🏽 👏🏾 👏🏿