🤝 Bắt tay

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebắt tay
GoogleN/A
TwitterBắt tay
Unicodebắt tay
Từ đồng nghĩagặp mặt, rung, tay và đồng ý
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | tay
ThẻBiểu tượng cảm xúc tay | biểu tượng cảm xúc hòa bình

Hình ảnh

Bắt tay biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🤝 1F91D bắt tay 🤝🏻 🤝🏼 🤝🏽 🤝🏾 🤝🏿