🥔 Khoai tây

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekhoai tây
GoogleN/A
TwitterKhoai tây
Unicodekhoai tây
Từ đồng nghĩathức ăn và thực vật
Chuyên mụcẨm thực | rau quả

Hình ảnh

Khoai tây biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥔 1F954 khoai tây