🌶️ Quả ớt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleớt cay
GoogleHot pepper
TwitterTiêu nóng
Unicodequả ớt
Từ đồng nghĩanóng và ớt
Chuyên mụcẨm thực | rau quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc nóng bỏng | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Quả ớt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌶️ 1F336 FE0F quả ớt
🌶 1F336 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn