🥑 Quả bơ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applequả bơ
GoogleN/A
TwitterQuả bơ
Unicodequả bơ
Từ đồng nghĩahoa quả và thức ăn
Chuyên mụcẨm thực | rau quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Quả bơ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥑 1F951 quả bơ