🌰 Hạt dẻ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehạt dẻ
GoogleCây hạt dẻ
TwitterHạt dẻ
Unicodehạt dẻ
Từ đồng nghĩathực vật
Chuyên mụcẨm thực | rau quả

Hình ảnh

Hạt dẻ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌰 1F330 hạt dẻ