🌽 Bắp ngô

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebắp ngô
GoogleBắp ngô
TwitterBắp ngô
Unicodebắp ngô
Từ đồng nghĩabắp và ngô
Chuyên mụcẨm thực | rau quả

Hình ảnh

Bắp ngô biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🌽 1F33D bắp ngô