🍆 Cà tím

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecà tím
GoogleCà tím
TwitterCà tím
Unicodecà tím
Từ đồng nghĩarau và thực vật
Chuyên mụcẨm thực | rau quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Cà tím biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍆 1F346 cà tím