🫛 đậu Hà Lan

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applequả đậu
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodeđậu Hà Lan
Từ đồng nghĩaquả đậu, rau, vỏ, đậu và đậu nành
Chuyên mụcẨm thực | rau quả

Hình ảnh

đậu Hà Lan biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🫛 1FADB đậu Hà Lan