🏞️ Công viên quốc gia

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecông viên quốc gia
GoogleNational park
TwitterCông viên quốc gia
Unicodecông viên quốc gia
Từ đồng nghĩacông viên
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | đặc điểm địa lý
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Công viên quốc gia biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏞️ 1F3DE FE0F công viên quốc gia
🏞 1F3DE (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn