🏕️ Cắm trại

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecắm trại
GoogleCamping
TwitterN/A
Unicodecắm trại
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | đặc điểm địa lý
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Cắm trại biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏕️ 1F3D5 FE0F cắm trại
🏕 1F3D5 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn