🏜️ Sa mạc

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applesa mạc
GoogleDesert
TwitterSa mạc
Unicodesa mạc
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | đặc điểm địa lý

Hình ảnh

Sa mạc biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏜️ 1F3DC FE0F sa mạc
🏜 1F3DC (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn