🗻 Núi Phú Sĩ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applenúi phú sĩ
GoogleĐỉnh fuji
TwitterNúi Phú Sĩ
Unicodenúi Phú Sĩ
Từ đồng nghĩaPhú Sĩ và núi
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | đặc điểm địa lý
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Núi Phú Sĩ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🗻 1F5FB núi Phú Sĩ