⛰️ Núi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengọn núi
GoogleMountain
TwitterNúi
Unicodenúi
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | đặc điểm địa lý
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Núi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⛰️ 26F0 FE0F núi
26F0 (*)
🏔️1F3D4 FE0Fđỉnh núi phủ tuyết, Snow capped mountain hoặc Núi với đỉnh phủ tuyết
🏔1F3D4 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn