🏖️ Bãi biển với chiếc ô

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebãi biển với chiếc ô
GoogleBeach with umbrella
TwitterBãi biển với ô
Unicodebãi biển với chiếc ô
Từ đồng nghĩabãi biển và ô
Chuyên mụcDu lịch & Địa điểm | đặc điểm địa lý
Thẻbiểu tượng cảm xúc nóng bỏng

Hình ảnh

Bãi biển với chiếc ô biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🏖️ 1F3D6 FE0F bãi biển với chiếc ô
🏖 1F3D6 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn