🖕 Ngón giữa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengón giữa
GoogleReversed hand with middle finger extended
TwitterĐảo ngược bàn tay với ngón giữa kéo dài
Unicodengón giữa
Từ đồng nghĩangón tay và tay
Chuyên mụcMặt cười & Mọi người | một ngón tay
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | Biểu tượng cảm xúc tay | Biểu tượng cảm xúc ngón giữa

Hình ảnh

Ngón giữa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì Màu da đa dạng
🖕 1F595 ngón giữa 🖕🏻 🖕🏼 🖕🏽 🖕🏾 🖕🏿